Technical Program Committee

Technical Program Committee Chairs

Youping Zhao
Beijing Jiaotong University, China

Feifei GAO
Tsinghua University, China

Chunxiao JIANG
Tsinghua University, China

Nan CHENG
Xidian University, China

Xin LIU
Dalian University of Technology, China

Lidong ZHU
University of Electronic Science and Technology of China, China

Min LIN
Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

Shushi GU
Harbin Institute of Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Liu Chungang, Hebei Normal University, China

Tong Liu, Harbin Engineering University, China

Zhang Jiayan, Harbin Institute of Technology, China

Xinlin Huang, Tongji University, China

Bo Li, Harbin Institute of Technology at Weihai, China

Shaochuan Wu, Harbin Institute of Technology, China

Xiaojin Ding, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

Yong Wang, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China

Xujie Li, Hohai University, China